Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Schminkkoppies

 

TARIEVEN:

Alle afgegeven tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen maar exclusief 21% BTW, reiskosten à € 0,30/km, opbouw/afbouwtijd, en eventuele parkeerkosten.

Als bron voor de reiskostenberekening wordt google maps gebruikt.

 

OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN, HERINNERINGEN EN AANMANINGEN:

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt zullen wij u vanzelfsprekend tegemoet komen.

Offertes zijn geldig tot zeven dagen na opmaakdatum

Herinneringen en Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

 

BOEKING:

Schminkkoppies hanteert een startboeking vanaf 2 uur. Wilt u Schminkkoppies boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 2 uur.

Zowel per e-mail, telefoon, brief als mondeling zijn geldende overeenkomsten. Bij voorkeur per e-mail. Deze zal meerdere keren per dag gecheckt worden.

 

WACHTKOSTEN:

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn rekent Schminkkoppies voor de tussenliggende uren wachtkosten.

 

REISKOSTEN:

De reiskosten worden berekend vanaf de woning van Schminkkoppies tot aan de opgegeven locatie en terug.

 

Reiskosten bedragen € 0,30 per gereden kilometer

 

Reiskosten worden berekend aan de hand van Google Maps

 

PARKEERKOSTEN:

Bij betaald parkeren zijn de kosten voor de opdrachtgever.

 

BETALING:

Bedrijven: Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van M.J. Heuft. Wanneer de rekening te laat betaald wordt dan ontvangt u een herinnering na een maand. Na de 2e herinnering wordt de rekening verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening  verhoogd met 10%. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

 

Particulieren: Het verschuldigde bedrag wordt direct na afloop van de werkzaamheden contant aan Schminkkoppies betaald.

 

TOESLAGEN:

 

Voor opdrachten op zondagen wordt een toeslag van 25% op uurtarief berekend.

Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt deze toeslag.

Op nationale feestdagen geldt een toeslag van 50% op de normale prijzen.

 

ANNULERING:

Voor opdrachten waar geen aanbetaling voor gedaan is geldt het volgende:

Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook.

 

Gebeurd dit:

– Langer dan een maand voor de geboekte datum dan is de annulering kosteloos

– Binnen 2 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekent Schminkkoppies 75% van de

rekeningskosten.

– Minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekent Schminkkoppies 100% van de rekeningskosten.

Schminkkoppies behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van bv. onterechte behandeling, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare. Bij een annulering zal de opdrachtgever telefonisch op de hoogte gebracht worden hiervan. Schminkkoppies zal, indien gewenst, proberen voor vervanging te zorgen, op basis van beschikbaarheid van andere schminkers.

 

LOKATIEN OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR DE SCHMINKER:

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water, en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping bij regen. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel en 2 stoelen, indien er ook glittertattoo’s besteld zijn 2 tafels en 4 stoelen.

 

Schminkkoppies komt ongeveer een kwartier van te voren om zich voor te bereiden op de opdracht en spullen hiervoor klaar te zetten.

 

Na iedere twee uur dat geschminkt wordt heeft Schminkkoppies het recht op een kwartier pauze.

 

Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wacht rij met kinderen, bepaalt Schminkkoppies welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

 

TOEZICHT TIJDENS SCHMINKEN:

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.
Schminkkoppies is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

Schminkkoppies erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door Schminkkoppies gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de huid wat gevoelig zou kunnen reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met antibacteriële zeep. De schmink is makkelijk te verwijderen met water en zeep. (tip: begin met koud water en gebruik eventueel billendoekjes) Het is mogelijk dat er een lichte kleurzweem achterblijft, deze trekt vanzelf weer weg.

 

Schminkkoppies behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld het hebben van een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken. Dit met het oog op de hygiëne. 

Schminkkoppies schminkt geen mensen die er ziek uitzien. Hieronder vallen onder andere: Verkoudheud, Waterpokken, Krentenbaard, Uitslag, Snotneus, Ontstoken ogen, Hoesten, en alle overige besmettelijke ziektes.

Schminkkoppies schminkt alleen mensen met schone gezichten.

CURSUS/WORKSHOP :

Schminkkoppies streeft ernaar om alle cursussen en workshops te laten plaatsvinden. Bij calamiteiten (bijv. extreme weersomstandigheden) of te weinig inschrijvingen (minder dan vier) wordt het recht behouden de cursus/workshop te verplaatsen naar een andere datum.  Wanneer een cursus of workshop door een externe partner of bedrijf wordt verzorgd, zal deze bij onvoldoende deelname worden verplaatst naar een andere datum, of worden geannuleerd. Wanneer cursisten verhinderd zijn op een cursusdatum kan deze niet worden ingehaald, tenzij dit voor aanvang van de cursus anders is afgesproken met de docent. Cursisten kunnen bij verhindering geen aanspraak maken op reductie van het cursusgeld.

CURSUSGELDEN :

Cursisten dienen uiterlijk een week voorafgaand aan de cursus of workshop het cursusgeld over te maken op vermeld rekeningnummer,
onder vermelding van het factuurnummer en eigen naam. Mocht de betaling een week voor de startdatum niet op genoemde rekening zijn bijgeschreven, behoudt Schminkkoppies het recht om de inschrijving te laten vervallen en in de plaats mensen van een wachtlijst aan te trekken.

RESTITUTIE CURSUSGELDEN :

Bij afmeldingen binnen een week voor startdatum van de cursus of workshop wordt het cursusgeld niet terugbetaald.
Wanneer een combinatiepakket is afgenomen met meerdere cursussen en/of  workshops en de cursist heeft reeds één of meerdere cursussen of workhsops uit dit pakket gevolgd, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (een deel) van het cursusgeld. Bij afmeldingen die gedaan meer dan een week voor aanvang van de cursus of workshop kan deze op een latere datum worden ingehaald.

 

FOTO”S OP DE WEBSITE EN COPYRIGHT:

Schminkkoppies vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan Schminkkoppies laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

 

Desgewenst maakt Schminkkoppies foto’s van de geschminkte kinderen en volwassenen. Deze foto’s worden binnen 3 dagen per e-mail (gratis) verzonden aan de opdrachtgever.

 

Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Schminkkoppies over te nemen voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders/verzorgers van het kind waarvan een foto gemaakt is.

CORONA (COVID-19):

Schminkkoppies houdt ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM aan. Mocht het RIVM aangeven dat er niet meer gewerkt mag worden heeft Schminkkoppies het recht om per direct te annuleren.

Voor extra hygiëne houdt Schminkkoppies de volgende regels aan:

  • Schminkkoppies draagt tijdens het werk een mondkapje en/of een spatscherm.
  • Kinderen met een loopneus, verkoudheid, hoesten/niezen, verhoging en benauwdheid worden NIET geschminkt.
  • Voor ieder kind worden nieuwe sponzen gebruikt.
  • Penselen worden tussen ieder kind grondig gereinigd met zeep en alcohol.
  • De gebruikt schmink wordt na ieder kind bespoten met 99% alcohol
  • Na ieder kind reinigt Schminkkoppies de handen met desinfecterende gel.
  • De rij start 1.5 meter van Schminkkoppies
  • Kinderen klimmen zelf in de stoel en komen ook zelf van de stoel af.
  • Volwassenen komen niet dichter dan 1.5 meter in de buurt van Schminkkoppies.

Wanneer Schminkkoppies het gevoel heeft dat de veiligheid in het geding komt heeft zij altijd het recht om de werkzaamheden te staken.

Om bovenstaande redenen wordt er een toeslag van € 7,50 per opdracht gerekend.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER:

De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met Schminkkoppies afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden.

Gallerij

Schrijf je vandaag nog in voor onze nieuwsbrief!

Schminkkoppies is overal en nergens te vinden.
Volg mijn blog om te lezen wat schminkkoppies allemaal meemaakt.
Gezellig.

Je bent nu ingeschreven voor onze nieuwsbrief