Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld.

De website www.schminkkoppies.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde

(hyper)links, zijn eigendom van Schminkkoppies. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten

daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van Schminkkoppies.

De op deze website getoonde informatie wordt door Schminkkoppies met constante zorg en

aandacht samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat informatie die op de site wordt

gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.  Hoewel Schminkkoppies haar best doet om alle

informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet

verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende

consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De informatie op de site wordt

geregeld aangevuld en/of aangepast. Schminkkoppies behoudt zich het recht voor om eventuele

wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Schminkkoppies uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt via

hyperlinks, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit

van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor

de inhoud van websites die niet door Schminkkoppies worden onderhouden wordt afgewezen.

Schminkkoppies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van

welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de

website.

Schminkkoppies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden

aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het

inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met

de intellectuele eigendomsrechten van derden. Schminkkoppies aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet

door derden aangeboden- informatie op deze website. Schminkkoppies behoudt zich dan ook het

recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien

de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen

van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van

Schminkkoppies

Gallerij

Schrijf je vandaag nog in voor onze nieuwsbrief!

Schminkkoppies is overal en nergens te vinden.
Volg mijn blog om te lezen wat schminkkoppies allemaal meemaakt.
Gezellig.

Je bent nu ingeschreven voor onze nieuwsbrief